Sökning: "Inger Wistedt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Inger Wistedt.

 1. 1. Rum för lärande : Om elevers studier på gymnasiet

  Författare :Inger Wistedt; Arvid Löfberg; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gymnasiestudier; personligt lärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Problem-solving can reveal mathematical abilities : How to detect students' abilities in mathematical activities

  Författare :Thomas Dahl; Inger Wistedt; Astrid Pettersson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Dahl, Thomas (2012). Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor. Att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet (Problem-solving can reveal mathematical abilities: How to detect students‟ abilities in mathematical activities). Linnéuniversitetet 2012; ISBN:978-91-86983-28-4. LÄS MER

 3. 3. Reguladetri - En retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet

  Författare :Reza Hatami; Inger Wistedt; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Matematikdidaktik; Reguladetri; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : AbstractIn this dissertation the most common methods of solution, in whichThe Rule of Three is included, are presented. The Rule of Three taskshave been considered in various manners during the centuries. LÄS MER

 4. 4. Exploring Probabilistic Reasoning : A Study of How Students Contextualise Compound Chance Encounters in Explorative Settings

  Författare :Per Nilsson; Inger Wistedt; Lennart Hellström; Dave Pratt; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Probabilistic reasoning; randomness; compound chance encounters; contextualisation; differentiation; elaborative variation.; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Didactics; Matematikdidaktik; Mathematical Education;

  Sammanfattning : This thesis aims at exploring how probabilistic reasoning arises in explorative learning situations that are random in nature. The focus is especially on what learners with scant experience of formal theories of probability do and can do when dealing with compound random situations in which they are offered opportunities to integrate different probabilistic lines of reasoning. LÄS MER

 5. 5. Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor

  Författare :Eva Pettersson; Inger Wistedt; Håkan Sollervall; Häggblom Lisen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; gifted students; mathematics; mathematical abilities; talent development; social norms; socio-mathematical norms; teacher competence; case studies.; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The study aims to describe variation in the expression of students’ mathematical ability and the various ways in which their mathematical aptitude is acknowledged and supported by their teachers, parents and peers in a Swedish context. Ability is defined as a complex of various abilities each of which may be more or less pronounced in a given individual. LÄS MER