Sökning: "Bengt-Olov Ljung"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Bengt-Olov Ljung.

 1. 1. The adolescent spurt in mental growth

  Författare :Bengt-Olov Ljung; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att utvecklas i matematik : En studie av elever med olika prestationsutveckling

  Författare :Astrid Pettersson; Bengt-Olov Ljung; Sven-Eric Reuterberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematik; prestationsutveckling över tid; lösningsstrategier; feltyper; grundskola; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER