Sökning: "semiotic resources"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden semiotic resources.

 1. 1. Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi

  Författare :Anna Maria Hipkiss; Ann-Catrine Edlund; Per-Olof Erixon; Per Holmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; classroom communication; classroom design; educational sociology; secondary school; semiotic resources; semantic waves; social semiotics; SFL; subject-specific language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how different semiotic resources, such as spoken and written texts, artefacts and activities interact with classroom design and classroom communication in three school subjects in Swedish secondary school: Home and Consumer Studies, Biology and Chemistry. The research process has been concerned with the affordances that are created through different semiotic resources in classroom design and in classroom communication in the three school subjects, focusing on academic language and student participation. LÄS MER

 2. 2. Exploring physics education using a social semiotic perspective : the critical role of semiotic resources

  Författare :Tobias Fredlund; Cedric Linder; Christine Lindstrøm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och digitala resurser : Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

  Författare :Petra Petersen; Tore West; Eva Insulander; Maria Calissendorff; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agency; digital tablets; digital resources; multilingualism; translanguaging; multimodality; preschool; early childhood; minority language; video observation; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Children's different expressions of agency when using digital tablets in preschools in multilingual areas are explored in this study. Drawing on ideas problematizing the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding is broadened of children's use of e.g. LÄS MER

 4. 4. Didaktisk design med digitala resurser : En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola

  Författare :Anna Åkerfeldt; Anna-Lena Kempe; Staffan Selander; Sten Ludvigsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic design; designs for learning; knowledge; representations; digital resources; cultures of recognition; multimodality; didaktiks design; design för lärande; kunskap; representationer; digitala resurser; erkännandekulturer; multimodalitet; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In digital-classroom practices, pupils design their learning processes in collaboration with their peers, employing different semiotic resources when representing signs of learning in a constant flow. There still remain differences, however, between learning practices and the way pupils are formally tested. LÄS MER

 5. 5. Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktik : en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning

  Författare :Annika Notér Hooshidar; Birgitta Sandström; Anna-Lena Kempe; Ragnhild Sandberg Jurström; Birgitta Sandtröm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dance teaching and learning; communication; interaction; multimodality; semiotic resources; design; dansundervisning; kommunikation; interaktion; multimodalitet; semiotiska resurser; design; pedagogik; Education; semiotic resource;

  Sammanfattning : Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktikEn studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning. ABSTRACTDance teaching as embodied multimodal practiceA study about communication and interaction in dance teaching. LÄS MER