Boron neutron capture therapy : preclinical studies of compounds for tumour targeting

Författare: Lars Gedda; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.