Sökning: "political elite"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden political elite.

 1. 1. Making sense of Baltic democracy : public support and political representation in nationalising states

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kjetil Duvold; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratisation; consolidation; support for democracy; political culture; political representation; party systems; social cleavages; political community; nation-building; ethnic minorities; post-communism; Baltic countries; Estonia; Latvia; Lithuania; Central and Eastern Europe; the European Union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : A chief topic of this book is the advance of democracy in Estonia, Latvia and Lithuania. The three countries belong to the most ‘successful’ cases of transition from communist rule to democracy, demonstrated by the fact that they joined the European Union in 2004. LÄS MER

 2. 2. Communication and Cooperation A Study of the Relationship Between Political Communication and Large-scale Collective Action

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Stefan Linde; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collective Action; Political Communication; Climate Change; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates the importance of communication for individual cooperation in large-scale collective action dilemmas. In small-scale collective action, where participants have the possibility to meet face-to-face, communication has been shown to drastically increase levels of cooperation. LÄS MER

 3. 3. Gatekeepers of democracy? : a comparative study of elite support for democracy in Russia and the Baltic States

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Linda A. Åström; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political support; Russia; the Baltic states; democracy; democratic consolidation; political culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study deals with the consolidation of democracy in general and with political support for democracy, in particular. The theoretical reason for observing support for democracy rests on the assumption that this kind of support is a vital factor that will foster (or its absence will obstruct) the development of democracy in the countries analysed in this study, i. LÄS MER

 4. 4. Den svenska högerns anpassning till demokratin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Olsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; transition to democracy; democratisation; conservatism; elite consensus; backward legitimacy; constitutional guarantees; Sweden; political history; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the motives for the Swedish Conservative Party's adaption to democracy from 1917 to 1934. The question is: Why did the principally anti-democraticConservative Party choose to accept and to stay loyal to the new Swedish democracy? In all newly democratised countries there is a potential danger of an anti-democratic reaction from the group that controlled the power in the old system. LÄS MER

 5. 5. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER