Sökning: "Proportion"

Visar resultat 1 - 5 av 2015 avhandlingar innehållade ordet Proportion.

 1. 1. Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande

  Författare :Joakim Magnusson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :; förhållande; sammansatt storhet; par av storhetsvärden; proportion; proportionalitet; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt elever utvecklar sin förmåga att resonera proportionellt. Elevers förändrade förståelse för proportionella samband undersöks i relation till innehållets behandling under lektioner. LÄS MER

 2. 2. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov : [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Underlying psychological mechanisms of helping effects : Examining the when × why of charitable giving

  Författare :Arvid Erlandsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; charitable giving; helping; prosocial behavior; helping effects; identified victim effect; proportion dominance effect; in-group effect; emotions; sympathy; perceived utility; perceived responsibility; decision modes; mediation; moral decision making; dual-process theories.;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this thesis was to investigate if different helping effects can be specifically linked to different psychological mechanisms. Helping effects (i.e. the when of helping) refer to situational differences that can increase or decrease the probability of helping. LÄS MER

 5. 5. Effects of increasing the proportion of high-quality grass silage in the diet of dairy cows

  Författare :Mikaela Lindberg; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The Swedish dairy cow has almost doubled its annual milk yield over a few decades. This has simultaneously led to an increase in the dietary proportion of concentrate in order to meet the increased nutritional requirement of dairy cows. LÄS MER