Sökning: "Proportion"

Visar resultat 1 - 5 av 1924 avhandlingar innehållade ordet Proportion.

 1. 1. The Structure of Chinese Timber Architecture Twelfth century design standards and construction principles

  Författare :Qinghua Guo; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; units of measurement; design standards; timber structure; Chinese architecture; building patterns; carpentry system; construction principles; proportion; modular design;

  Sammanfattning : This thesis examines the building standards and construction principles prescribed and used in the construction of state buildings of the Song Dynasty (960 - 1279), China, from the viewpoint of architectural design. It aims to answer three fundamental questions: (1) What measuring system was used in the carpentry design and construction? (2) What building scales and proportions were prescribed for and used in state buildings of the time? (3) What were the interrelations of the structural patterns and roof types, and what were their relationships to the building scales and proportions? The thesis begins by providing detailed explanations of the highly refined and unique Song period modular system which governed not only the sizes of each individual elements, but also the dimensions of structural grids and the proportion of entire building. LÄS MER

 2. 2. Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande

  Författare :Joakim Magnusson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :; förhållande; sammansatt storhet; par av storhetsvärden; proportion; proportionalitet; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt elever utvecklar sin förmåga att resonera proportionellt. Elevers förändrade förståelse för proportionella samband undersöks i relation till innehållets behandling under lektioner. LÄS MER

 3. 3. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov : [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Underlying psychological mechanisms of helping effects : Examining the when × why of charitable giving

  Författare :Arvid Erlandsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; charitable giving; helping; prosocial behavior; helping effects; identified victim effect; proportion dominance effect; in-group effect; emotions; sympathy; perceived utility; perceived responsibility; decision modes; mediation; moral decision making; dual-process theories.;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this thesis was to investigate if different helping effects can be specifically linked to different psychological mechanisms. Helping effects (i.e. the when of helping) refer to situational differences that can increase or decrease the probability of helping. LÄS MER