Sökning: "1809"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade ordet 1809.

 1. 1. De arte Xenophontis historica quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Laurentius Magnus Enberg Holm. stip. Thunianus in audit. Gustaviano d. X Junii MDCCCIX. H. p. m. s

  Författare :Christopher Dahl; Lars Magnus Enberg; Christopher Dahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Carol. Eric. Öhrströmer Roslagus in audit. Gustaviano. d. III Junii MDCCCIX. H. p. m. s., P. V

  Författare :Christopher Dahl; Carl Eric Öhrströmer; Christopher Dahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Ericus Cedergren stip. reg. Westmanno-Dalekarlus. In audit. Gustaviano. die XXIX April. MDCCCIX. H. a. m. s., P. II

  Författare :Christopher Dahl; Eric Cedergren; Christopher Dahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Nyman stipend. Sollen. Uplandus. In audit. Gustaviano. d. VIII Junii MDCCCIX. h. p. m. s., P. VII. [=VI.]

  Författare :Christopher Dahl; Johan Nyman; Christopher Dahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico publico defert examini Justus G. Bexell Smolandus in audit. Gustaviano. d. III Junii MDCCCIX. H. a. m. s., P. IV

  Författare :Christopher Dahl; Justus Gabriel Bexell; Christopher Dahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER