Sökning: "1809"

Visar resultat 1 - 5 av 201 avhandlingar innehållade ordet 1809.

 1. 1. De arte Xenophontis historica quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Laurentius Magnus Enberg Holm. stip. Thunianus in audit. Gustaviano d. X Junii MDCCCIX. H. p. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ typis Edmannianis

  Författare :Christopher Dahl; Lars Magnus Enberg; Christopher Dahl; [1809]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Carol. Eric. Öhrströmer Roslagus in audit. Gustaviano. d. III Junii MDCCCIX. H. p. m. s., P. V

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Christopher Dahl; Carl Eric Öhrströmer; Christopher Dahl; [1809]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Ericus Cedergren stip. reg. Westmanno-Dalekarlus. In audit. Gustaviano. die XXIX April. MDCCCIX. H. a. m. s., P. II

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Christopher Dahl; Eric Cedergren; Christopher Dahl; [1809]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Nyman stipend. Sollen. Uplandus. In audit. Gustaviano. d. VIII Junii MDCCCIX. h. p. m. s., P. VII. [=VI.]

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Christopher Dahl; Johan Nyman; Christopher Dahl; [1809]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De verbis Græcis causa Trendelenburgii contra Primisserium defensitata, quam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Christoph. Dahl ... pro gradu philosophico publico defert examini Justus G. Bexell Smolandus in audit. Gustaviano. d. III Junii MDCCCIX. H. a. m. s., P. IV

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Christopher Dahl; Justus Gabriel Bexell; Christopher Dahl; [1809]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER