Sökning: "irony"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet irony.

 1. 1. Veils of irony : The development of narrative technique in women's novels of the 1790s

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Morris; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; West-Jane; Smith-Charlotte; Bennett-Anna-Maria; novel; eighteenth-century; circulating-library; review; parody; irony; free-indirect-discourse; innovation; common-reader; gossip; Quixote; education; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : This thesis situates the innovations of three English novels from the 1790s by three relatively unknown women writers, Jane West, Charlotte Smith, and Anna Maria Bennett, against the background of a literary climate characterised by highly conventional forms of fiction in either sentimental or satiric modes. Their innovations consisted in the fashioning of parodic forms that would balance emotionality with irony. LÄS MER

 2. 2. Veils of Irony : The Development of Narrative Technique in Women's Novels of  the 1790s

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Uddén; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jane West; Charlotte Smith; Anna Maria Bennett; Jane Austen; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : Innovation in literary history may originate in minor as well as major novelists of the past. This study evaluates the contribution to literary history made by three unknown English women writers: Jane West, Charlotte Smith and Anna Maria Bennett. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen (s)om entreprenörskap : En romantisk ironisk historia om ett av-vikande entreprenörskapande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Jansson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; entrepreneurial process; art; culture; creativity; creation; romantic irony; rhetoric analysis; narrative approach; metaphor; irony; paradox; anomaly; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to embrace entrepreneurship as a paradox and to additionally show how an anomaly can be the foundation as well as the energy for the paradoxical, entrepreneurial process. The empirical focus is on the creative industry, in which the intimate connection between entrepreneurship, enterprise, art, culture and creativity has been illustrated and accounted for. LÄS MER

 4. 4. Conflicted Selves Ironic Representations of Westernization in Three Twentieth-century Turkish Novels

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunvald Ims; László Károly; Laurent Mignon; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Turkish literature; novel; irony; discourse of westernization; postmodernism; first-person narration; Ahmet Hamdi Tanpınar; The Time Regulation Institute; Adalet Ağaoğlu; Lying Down to Die; Orhan Pamuk; The New Life; Turkisk litteratur; roman; ironi; förvästligande; västerniseringsdiskurs; postmodernism; förstapersonsberättelse; Ahmet Hamdi Tanpınar; Institutet för tidsinställning; Adalet Ağaoğlu; Att lägga sig och dö; Orhan Pamuk; Det nya livet; Türk edebiyatı; roman; ironi; Batılılaşma söylemi; postmodernizm; birinci şahıs anlatımı; Ahmet Hamdi Tanpınar; Saatleri Ayarlama Enstitüsü; Adalet Ağaoğlu; Ölmeye Yatmak; Orhan Pamuk; Yeni Hayat; Tyrkisk litteratur; roman; ironi; vestleggjeringsdiskurs; postmodernisme; førstepersonforteljing; Ahmet Hamdi Tanpınar; Institutt for justering av tidene; Adalet Ağaoğlu; Å leggje seg og døy; Orhan Pamuk; Det nye livet; Turkic languages; Turkiska språk; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : For over a century, a dichotomous East–West debate has influenced conceptions of Turkish literature, threatening to reduce single works to products of westernization. This study critically reviews this discourse by investigating how it is addressed through irony in three novels from a period of forty years of the late 20th century: Ahmet Hamdi Tanpınar’s Saatleri Ayarlama Enstitüsü (The Time Regulation Institute, 1961), Adalet Ağaoğlu’s Ölmeye Yatmak (Lying Down To Die, 1973), and Orhan Pamuk’s Yeni Hayat (The New Life, 1994). LÄS MER

 5. 5. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung

  Detta är en avhandling från Växjö University Press

  Författare :Magnus Nilsson; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Torgny Lindgren; Swedish Literature; irony; hermeneutics; Kierkegaard; Böhme; Spinoza; Schopenhauer; literature and philosophy.; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Torgny Lindgren är en av våra mest framstående diktare. Han har som få kunnat förena berättarglädje, språklig skönhet, och djupsinne på ett sätt som har lockat läsare ur alla kretsar. LÄS MER