Sökning: "medicalization"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet medicalization.

 1. 1. A Pill for the Ill? : Depression, Medicalization and Public Health

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Andreas Vilhelmsson; [2014-03]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pharmaceuticalization; Medicalization; Adverse drug reaction; Antidepressants; Consumer reporting; Depression; Medical encounter; Mental health; Public health;

  Sammanfattning : Mental disorders, especially depression, have been increasingly described as a growing burden to global public health. Critics argue, however, that the use of mental health surveys, underlying these descriptions, tends to overestimate the prevalence of mental disorders by not distinguishing everyday experiences of distress from pathological conditions. LÄS MER

 2. 2. Att (åter)skapa "det normala" : Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Kerstin Sandell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; plastic surgergy; breast reconstruction; breast reduction; burn injury; medicalization; inscription; gaze; apparatuses of production; modest witness; situated knowledge; normal; plastikkirurgi; psykologiska aspekter; bröstcancer; bröstkirurgi; brännskador; skönhetsideal; kirurgi; kropp; bröstet; medicinsk teknik; genusvetenskap; patologisk; norma; Donna Haraway; pathological; plastic surgery; gender studies;

  Sammanfattning : This PhD dissertation explores how the normal is made and remade in the medical practice of plastic surgery. The thesis also question what "the normal" is that is remade. The empirical field is breast reconstruction, breast reduction, and burn injuries. LÄS MER

 3. 3. Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs univ., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Patrik Möller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of psychiatry; history of science; psychiatry; mentally ill; asylum; social deviance; patient records; case stories; medicalization; scientific specialization; border work; humanism; narrative medicine; medical humanities; M. Foucault; history of ideas;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the transformation of psychiatry in Sweden in the early 20th century. At the turn of the century, 1800–1900, a form of psychiatry appeared that in many aspects sought to differentiate itself from the discipline as it had emerged during the previous century. LÄS MER

 4. 4. Läkaren, döden och brottet : Studier i den svenska rättsmedicinens etablering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tony Gustafsson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :History of science and ideas; history of medicine; forensic medicine; medico-legal practice; autopsy practice; scientific institutionalization; professionalization; medicalization; August Timoleon Wistrand; Alfred Hilarion Wistrand; Fredrik Theodor Berg; Anders Retzius; Idé- och lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the long historical process leading up to the establishment of Swedish forensic medicine in the middle of the 19th century. Both the development of the practice of investigating suspicious deaths, primarily through autopsies, and the scientific development, leading up to the founding of forensic medicine as a medical discipline and a distinct field of knowledge are dealt with. LÄS MER

 5. 5. Vård för samhällets bästa : Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jenny Björkman; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; compulsory care; epidemic diseases; venereal diseases; mental diseases; alcoholics; drug addicts; Foucault; state intervention; welfare state; medicalization; Sweden; social policy; anti-social behaviour; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : How does a state justify forcing its citizens to receive health care? This study analyses how the use of coercive care was treated in Swedish legislation 1850–1970. By focusing on the compulsory care of those who did not break any laws, the arguments for and against state intervention are examined. LÄS MER