Sökning: "bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade ordet bröstcancer.

 1. 1. I spåren av bröstcancer att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Fallbjörk; Birgit H Rasmussen; Pär Salander; Yvonne Wengström; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER

 2. 2. Betydelser av bröstcancer i ett livssammanhang

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Sara Lilliehorn; Pär Salander; Katarina Hamberg; Anneli Kero; Lars-Christer Hydén; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; breast cancer; psycho-oncology; oncology; everyday life; patient perspective; gender; sick leave; work; side effects; attachment; critical incidents ; bröstcancer; psykosocial onkologi; onkologi; vardagsliv; patientperspektiv; genus; sjukskrivning; arbete; biverkningar; anknytning; critical incidents ;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse how a group of women experience that their every-day lives are affected during and after primary breast cancer treatment. The thesis is a consecutive, longitudinal study that takes an explorative qualitative approach. LÄS MER

 3. 3. Bildterapi vid bröstcancer Kvinnors berättelser i ord och bild

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Inger Öster; Sture Åström; Eva Magnusson; Jack Lindh; Birgitta Hovelius; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Art therapy; breast cancer; caring; coping resources; Coping Resources Inventory; diary; discursive psychology; EORTC QLQ BR23; gender; interviews; quality of life; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aims of this thesis are to describe women’s experiences of breast cancer from a gender perspective, describe women’s experiences of an art therapy intervention and the effects of an art therapy intervention on self-rated coping resources and quality of life. The thesis presents results from a study with 42 women with primary breast cancer without distance metastasis who participated in a randomized intervention study with art therapy carried out between 2001 and 2004. LÄS MER

 4. 4. Thyroid function and breast cancer. Risk and clinical outcome in relation to thyroid hormones (free T3/T4), TSH, TPO-Antibodies and genetic variants

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Jasmine Brandt; [2018-01-19]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sköldkörtel; Thyroidea; Bröstcancer;

  Sammanfattning : Thyroid hormone level has been positively associatedwith breast cancer cell proliferation andtumour growth in experimental studies. However,previous observational studies have been contradictoryon the relationship between thyroidfunction and breast cancer. Age is a known riskfactor for breast cancer but its role as a prognosticfactor is less clear. LÄS MER

 5. 5. Androgen and Estrogen Receptors in Breast Cancer. Impact on Risk, Prognosis and Treatment Prediction

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Karin Elebro; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bröstcancer; risk; prognos; behandling; östrogenreceptor beta; androgenreceptor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER