Sökning: "humanism"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet humanism.

 1. 1. Humanism mot rationalism : Mora 1890-1970: om två förhållningssätt och deras betydelse i småstadens planeringshistoria

  Författare :Lennart Thorslund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Radikal 30-tals humanism : en studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36

  Författare :Tommie Zaine; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Estetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Resaying the Human : Levinas Beyond Humanism and Antihumanism

  Författare :Carl Cederberg; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Hans Ruin; Staffan Carlshamre; Bettina Bergo; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Levinas; Heidegger; The Human; Humanism; Critique; Antihumanism; Human Rights; The Other; Universalism; Violence; Responsibility; Transcendence; The Political; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : In this reading a notion of the human is developed through an engagement with the work of French philosopher Emanuel Levinas. The argument is that, with the help of Levinas, it is possible for the idea of the human to be understood anew, for the notion to be ‘resaid’. LÄS MER

 4. 4. Historien om den antroposofiska humanismen : den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 - 1980

  Författare :Håkan Lejon; Hertha Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Anthroposophy; Humanism; Theosophy; Esoteric Spirituality; Biodynamic; Farming Methods; Waldorf- education; Curative Education; Goetheanism; Thought Style.; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This paper has two objectives. First: the humanistic idea of knowledge, philosophically formulated by Rudolf Steiner (1861-1925), should be presented in relation to history of ideas. LÄS MER

 5. 5. Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

  Författare :Helene Ehriander; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; litteraturteori; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; barnlitteratur; Kai Söderhjelm; historiska romaner; Astrid Lindgren; ideologi; humanism; fred; starka flickor; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Kai Söderhjelm (b. 1918 in Helsinki, d. 1996 in Gothenburg) belonged to a Finland-Swedish cultural family, and was for many years an important and valuable figure in the intellectual life of Sweden. LÄS MER