Sökning: "humanism"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet humanism.

 1. 1. Resaying the Human Levinas Beyond Humanism and Antihumanism

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Carl Cederberg; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Hans Ruin; Staffan Carlshamre; Bettina Bergo; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Levinas; Heidegger; The Human; Humanism; Critique; Antihumanism; Human Rights; The Other; Universalism; Violence; Responsibility; Transcendence; The Political; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : In this reading a notion of the human is developed through an engagement with the work of French philosopher Emanuel Levinas. The argument is that, with the help of Levinas, it is possible for the idea of the human to be understood anew, for the notion to be ‘resaid’. LÄS MER

 2. 2. Humanism mot rationalism : Mora 1890-1970: om två förhållningssätt och deras betydelse i småstadens planeringshistoria

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lennart Thorslund; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helene Ehriander; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; litteraturteori; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; barnlitteratur; Kai Söderhjelm; historiska romaner; Astrid Lindgren; ideologi; humanism; fred; starka flickor; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Kai Söderhjelm (b. 1918 in Helsinki, d. 1996 in Gothenburg) belonged to a Finland-Swedish cultural family, and was for many years an important and valuable figure in the intellectual life of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Radikal 30-tals humanism : en studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tommie Zaine; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historien om den antroposofiska humanismen : den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 - 1980

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Håkan Lejon; Hertha Hansson; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anthroposophy; Humanism; Theosophy; Esoteric Spirituality; Biodynamic; Farming Methods; Waldorf- education; Curative Education; Goetheanism; Thought Style.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This paper has two objectives. First: the humanistic idea of knowledge, philosophically formulated by Rudolf Steiner (1861-1925), should be presented in relation to history of ideas. LÄS MER