Sökning: "brännskador"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet brännskador.

 1. 1. Att (åter)skapa "det normala" : Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Kerstin Sandell; Boel Berner; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plastic surgergy; breast reconstruction; breast reduction; burn injury; medicalization; inscription; gaze; apparatuses of production; modest witness; situated knowledge; normal; plastikkirurgi; psykologiska aspekter; bröstcancer; bröstkirurgi; brännskador; skönhetsideal; kirurgi; kropp; bröstet; medicinsk teknik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This PhD dissertation explores how the normal is made and remade in the medical practice of plastic surgery. The thesis also question what "the normal" is that is remade. The empirical field is breast reconstruction, breast reduction, and burn injuries. LÄS MER

 2. 2. Att (åter)skapa "det normala". Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Kerstin Sandell; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genusvetenskap; patologisk; normal; plastikkirurgi; norma; Donna Haraway; pathological; plastic surgery; gender studies;

  Sammanfattning : Vad är "det normala"? Vad ingår i detta mångtydiga och inflytelserika begrepp, och hur skapas och återskapas det? Den moderna plastikkirurgin ger oss möjlighet att modifiera våra kroppar - bota skador och rätta till brister. Denna möjlighet kan också uppfattas som ett krav och ett hot, och medicinens dubbla roll som frälsare och förtryckare går som en röd tråd genom boken. LÄS MER

 3. 3. Hemodilution with dextran: Effects on blood flow and thrombus formation. An experimental study in the rabbit

  Detta är en avhandling från Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Lieselotte Frost-Arner; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; orthopaedics; Surgery; Hypertonic saline-dextran; Desmopressin; Heparin; Dextran; Rabbit; Synthetic vascular grafts; Blood flow; Hemodilution; Thrombus formation; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Microvascular surgery enables free tissue flaps to cover tissue defects, e.g. after trauma and malignancies. Although major improvements in techniques have been made, problems with poor tissue circulation and thrombus formation still exist. LÄS MER

 4. 4. Studying the healing and long-term outcomes of two partial thickness wound models using different wound dressings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Matilda Karlsson; Folke Sjöberg; Moustafa Elmasry; Pia Olofsson; Christina Lindholm; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Safe and effective wound dressing treatments are important for proper wound healing. Such procedures therefore need to be evidence-based regarding the most important outcome measures such as healing time, less discomfort for the patient, duration of hospital care and, importantly, less scarring. LÄS MER

 5. 5. Burns in Zimbabwe. Epidemiology, Immunosuppression, Infection and Surgical Management

  Detta är en avhandling från Medicinsk Informationsteknik, Malmö

  Författare :Salathiel Mzezewa; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Surgery; terlipressin; primary excision; tissue bacterial quantification; septicema; wound infection; attemped suicide; HIV infection; Burns in Zimbabwe; epidemiology;

  Sammanfattning : Background: The burden of burn injuries is in developing countries, the majority of deaths (98%) related to fire burns are in developing countries.These injuries are associated with poverty and are mainly related to accidents with fires in the home environment. LÄS MER