Sökning: "bröstkirurgi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet bröstkirurgi.

  1. 1. Att (åter)skapa "det normala" : Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

    Författare :Kerstin Sandell; Boel Berner; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plastic surgergy; breast reconstruction; breast reduction; burn injury; medicalization; inscription; gaze; apparatuses of production; modest witness; situated knowledge; normal; plastikkirurgi; psykologiska aspekter; bröstcancer; bröstkirurgi; brännskador; skönhetsideal; kirurgi; kropp; bröstet; medicinsk teknik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This PhD dissertation explores how the normal is made and remade in the medical practice of plastic surgery. The thesis also question what "the normal" is that is remade. The empirical field is breast reconstruction, breast reduction, and burn injuries. LÄS MER