Sökning: "materialitetsteori"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet materialitetsteori.

  1. 1. Bortom avbilden : Sydskandinaviska hällbilders materialitet

    Författare :Magnus Ljunge; Mats Burström; Anders Andrén; Ingrid Fuglestvedt; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; materiality; South Scandinavian Bronze Age; phenomenology; art theory; Hällbilder; hällristningar; materialitetsteori; bronsålder; fenomenologi; bildteori; arkeologi; Archaeology;

    Sammanfattning : Avhandlingen kretsar kring frågan om hur ett förhistoriskt bildskapande var av betydelse. Studien är riktad mot den materiella bilden och syftet är att diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan människor, hällbilder och platser var meningsfull. LÄS MER