Sökning: "Anders Andrén"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Anders Andrén.

 1. 1. Development and results of the Swedish road deflection tester

  Författare :Peter Andrén; Anders Eriksson; Anders Lenngren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Other engineering mechanics; Övrig teknisk mekanik;

  Sammanfattning : A project to construct a high-speed road deflection tester was initiated in the 1991. A mid-sized truck was used as a carrier for the first prototype. The results were promising and it was decided to build a full-size truck system. The new vehicle, based on a Scania R143 ML, was completed in 1997. LÄS MER

 2. 2. Simulations of turbulent dispersion in the atmospheric boundary layer

  Författare :Anders Andrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Religion som yrke : En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

  Författare :Anders Bäckström; Åke Andrén; Thorleif Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Prästrekrytering; Yrkesroll; Prästroll; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : En undersökning av de svenska prästkandidaterna i slutet av 1970-talet visar att prästbarnen har minskat i omfång men att präster generellt sett rekryteras mer socialt brett än vid jämförbara långa akademiska utbildningar. Studien visar att det finns en spänning inom den föreställda yrkesrollen mellan en förlänad och en förvärvad syn på yrkesrollen, den s k spänningen inom prästrollens L-struktur. LÄS MER

 4. 4. Suspended Value : Using Coins as Pendants in Viking-Age Scandinavia (c. AD 800–1140)

  Författare :Florent Audy; Nanouschka Myrberg Burström; Anders Andrén; Dagfinn Skre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; coin-pendants; archaeology; numismatics; Viking-Age Scandinavia; material culture; economy; religion; craftsmanship; Birka; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The use of coins as pendants is a common practice in the Scandinavian Viking Age (c. AD 800–1140). About three per cent of the coins circulating in Scandinavia show signs of having been adapted for suspension, either with a small hole or a loop. Modifying coins in this way changes the nature of the object. LÄS MER

 5. 5. Kalaureia 1894 : A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece

  Författare :Ingrid Berg; Anders Andrén; Arto Penttinen; Margarita Díaz-Andreu; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; classical archaeology; Kalaureia; Poros; Greece; Sanctuary of Poseidon; nineteenth century; history of archaeology; cultural history; microhistory; politics of belonging; colonialism; topography; fieldwork; excavation; representation; historiography; masculinity; identity; heritage; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The excavation of the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia in 1894 marks the beginning of Swedish archaeological fieldwork in Greece. During a couple of hot summer months, two philologists from Uppsala University, Sam Wide (1861-1918) and Lennart Kjellberg (1857-1936), worked in the sanctuary together with the architect Sven Kristenson (1858-1937), the Greek foreman Pankalos and around twenty local workmen. LÄS MER