Sökning: "Henrik Williams"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Henrik Williams.

 1. 1. Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter

  Författare :Henrik Williams; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :runes; runic inscriptions; Rune-Swedish; runology; rune carvers; written language; spelling; nasal vowels; umlaut; dialectology; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The runic alphabet in the Viking Age (ca. 800-1100) only consisted of 16 characters. These did not cover the Rune-Swedish phoneme system. One of the runes, the so-called os-rune, was used for at least 8 different phonemes. LÄS MER

 2. 2. Handskriftens materialitet : Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Författare :Agnieszka Backman; Henrik Williams; Lasse Mårtensson; Inger Lindell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Material Philology; Manuscript Studies; manuscript culture; late mediaeval; Old Swedish; Cod. Holm. D 3; the Eufemiavisor; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; romances; amen; structuring strategies; quire signatures; paratext; materialfilologi; handskriftskultur; semedeltida; handskrift; fornsvenska; Cod. Holm. D 3; Eufemiavisorna; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; riddarromaner; amen; strukturerande strategier; läggsignaturer; paratext; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation contains a study of the multitext manuscript Codex Holmiensis D 3 based in Material Philology and its focus on the material conditions underlying manuscripts. The aim of the investigation is to describe D 3 in order to increase understanding of its material conditions including content and circumstance of copying, as well as its use and purpose. LÄS MER

 3. 3. Runor som resurs : Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland

  Författare :Marco Bianchi; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Terje Spurkland; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; rune-stones; Viking Age; rune-stone custom; rune-carver; runology; literacy; illiteracy; non-lexicality; visual semiotics; multimodality; sociosemiotics; written culture; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The Viking Age rune-carvers and their readers used runes as a semiotic resource to convey and structure the messages on rune-stones. An analysis of the ways in which this resource is used together with other resources gives us a deeper insight into the relationship between writers and readers and into the written culture in which the rune-stones were produced. LÄS MER

 4. 4. Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet : en receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok

  Författare :Charlotta Busing; Henrik Williams; Björn Melander; Anna-Malin Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; domböcker; filologi; Dalarnas äldsta dombok; textanalys; dombrev; brev; landslagen; kommunikationshistoria; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skriva fel och läsa rätt? : Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv

  Författare :Maja Bäckvall; Henrik Williams; Heimir Pálsson; Paula Henrikson; Svanhildur Óskarsdóttir; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Codex Upsaliensis DG 11 4to; Uppsala Edda; Snorri Sturluson; eddic poetry; descriptive reception philology; scribal error; Old Norse; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the eddic poetry in the Codex Upsaliensis DG 11 4to, the Uppsala Edda. The manuscript has long been considered too far removed from the assumed original of the text to be of much use to editors, with the result that it was largely neglected by philologists during the last century. LÄS MER