Sökning: "art theory"

Visar resultat 1 - 5 av 467 avhandlingar innehållade orden art theory.

 1. 1. The Global Art World, Inc. : On the globalization of contemporary art

  Författare :Charlotte Bydler; Hedvig Brander Jonsson; Hans Hayden; Sarat Maharaj; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; globalization; art world-system; biennials; contemporary art; art historiography; Arthur C. Danto; Gayatri Chakravorty Spivak; Gerardo Mosquera; Paul Virilio; interpellation; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines certain segments of the art world-system in which geographical distances seemed to vanishing as a result of faster and more intense interaction levels. This particular art world-system has been conceptualized in contradictory ways. LÄS MER

 2. 2. Kunst og nasjon : Brytninger i kunstsynet i Norge 1750–1905

  Författare :Randi C. Solheim; Anna Källén; Peter Gillgren; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; art theory; historiography; close reading; longue durée; nation-building; nationalism; Norway; 18th century; 19th century; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The thesis examines the art theoretical discourse, in Norway, from the mid eighteenth century up to 1905. The objective of the study has been to identify and analyse the most important art theoretical positions in treatises and other programmatic texts and works of art. LÄS MER

 3. 3. Barbro Östlihn och New York : Konstens rum och möjligheter

  Författare :Annika Öhrner; Hans Hayden; Jan von Bonsdorff; Marta Edling; Maria Hirvi-Ijäs; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Författare :Johanna Rosenqvist; Anna Lena Lindberg; Jorunn Veiteberg; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Handicraft; Art history; feminist art theory; Konsthistoria; Aesthetics; Art History; Konstvetenskap; fields of art; Folk art; ornament; Arts and Crafts; Modernism; Post modernism; textile art; Sloyd; The National Association of Swedish Handicraft Societies; Estetik; handdicraft; Art;

  Sammanfattning : The main objective of this PhD thesis, "An Aesthetics of Sexual Difference? On Art and Artistry in Swedish Handicraft of the 1920s and 1990s", is to investigate the field of handicraft in relation to a wider field of cultural production. Its aim is to contribute to a mapping of interrelated outlines of handicraft and art based on empirical studies of artistic creation in two local Swedish handicraft organizations during the modernism of the 1920s and the postmodernism of the 1990s. LÄS MER

 5. 5. Om måleriet i den klassicistiska konstteorin : Praktikens teoretiska position under 1700-talets andra hälft

  Författare :Marta Edling; Torsten Weimarck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classicist art theory; eighteenth century; painting; practice and manual execution vs. mental creativity; material form and intellectual content of the art object; the hierarchy of genres; national schools of painting.; konstvetenskap; Art History; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The character of the manual execution and material form of the art object were ascribed little value in the classicist theory of art. The practical act of painting was associated with handicraft and routine. LÄS MER