Sökning: "Women Authors"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Women Authors.

 1. 1. Women on the road : : Regendering Narratives of Mobility

  Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet/Karlskrona Tekniska Högskola

  Författare :Jessica Enevold; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; female mobile subject; feminist theory; feminism; narratives of mobility; mobility; materotopia; materotopology; regendering; road topos; travel; travel writing; women-on-the-road;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Traditionellt sett är resande en maskulin aktivitet. I det här sammanhanget betyder det att resan för en euro-amerikansk man ses som en identitetsskapande process som formar honom som subjekt. LÄS MER

 2. 2. Sempronia's Song Attitudes to Women's Music-making in Ancient Rome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för Arkeologi och Antik historia

  Författare :Erika Lindgren Liljenstolpe; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rome; Roman; Music; Music-making; Women; Gender; Patriarchy; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study explores attitudes towards women’s music-making in ancient Rome (c. 120 BC–130 AD), as expressed in love poetry, satire, letters, historiography, biography, rhetoric and philosophy. The texts are studied from an intersectional perspective considering gender, social status, age and ethnicity to explain various attitudes. LÄS MER

 3. 3. Att förhålla sig till moderniteten : en studie i Gertrud Liljas författarskap

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Maria Nilson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Cultural Capital; Dialogue; Feminist Literary Theory; Women Authors; Gender; Feminist Theory; Gertrud Lilja; Modernity; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1920-talet och framåt accelererade moderningseringsprocessen på många plan och det svenska samhället kom att allt mer förändras. Följande studie handlar i mycket om hur man på olika sätt kan förhålla sig till den nya tid som kommer. Gertud Lilja var verksam mellan 1924 och 1964. LÄS MER

 4. 4. Fredrika Bremer and the Writing of America

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Laurel Ann Lofsvold; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; women; slavery; homes; America; Catharine M. Sedgwick; Anne C. Lynch; James Russell Lowell; Margaret Fuller; Ralph Waldo Emerson; A. J. Downing; Lydia Maria Child; Frederick Douglass; Harriet Beecher Stowe; Fredrika Bremer; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Hemmen i den nya verlden(1853-4) is novelist Fredrika Bremer's 3-volume travel diary in letter form, a literary account of her two years' travel in the United States and Cuba. Bremer wove, into the America she "wrote," a number of American authors and their works. Novelist Catharine Sedgwick and poet and socialite Anne C. LÄS MER

 5. 5. Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Maria Ursing; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; literary theory; literature criticism; Women teachers; Swedish ficiton; love; gender; governess; headmistress; girl’s schools; high schools; education history; cultural history; women’s history; General and comparative literature; Fredrika Bremer.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; kvinnliga lärare i litteraturen; kvinnliga lärare; svensk skönlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Giftaslystna guvernanter, profitinriktade pensionföreståndarinnor, flickskolelärarinnor som arbetar för rösträtt, småskollärarinnor som blir överfallna i ensliga skolor på landet, folkskollärarinnor som blir med barn och gymnasielärarinnor som älskar sina elever - i Fantastiska fröknar presenteras en rad olika kvinnoöden, alltifrån Emma Rönnqvist i Fredrika Bremers Presidentens döttrar till Greta Ribe i Björn Ranelids Kvinnan är första könet. Lärarinnan är en kvinna som tidigt träder ut i offentligheten och försörjer sig genom sin kunskap - men hon får lida för det. LÄS MER