Sökning: "press history"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade orden press history.

 1. 1. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; History of philosophy;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 2. 2. Att representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006

  Författare :Anna-Lill Ledman; Patrik Lantto; Jonny Hjelm; Satu Gröndahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; Press history; gender; intersectionality; Post-colonial feminism; Critical Discourse Analysis; Ethics; Reflexivity; samisk historia; kvinnohistoria; presshistoria; intersektionalitet; postkolonial teori; kritisk diskursanalys; etik; reflexivitet; historia; History;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines how Sami women were represented in Swedish and Sami press during the years 1966, 1986 and 2006. Moreover, it problematises how the image of "the Sami woman" was constructed and represented in the press, in relation to the (re)production of normality and deviance, with special attention to the concepts of ethnicity and gender. LÄS MER

 3. 3. Rätten till privatlivet : och moralen bakom omoralen i svensk press 1920 – 1980

  Författare :Mattias Hessérus; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Ester Pollack; Kim Salomon; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Privacy; Right to Privacy; Media Ethics; Journalism; Media History; History of the Swedish Press; Privatliv; Privatlivets helgd; Pressetik; Journalistik; Publicitetsregler; Presshistoria; Mediehistoria; Svensk press; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of the notion of the right to privacy in Sweden between 1920 and 1980. The formation of the notion of the right to privacy is studied through the debate concerning exposure of the aspect of privacy that can be considered the most sensitive: the individual’s sex life and intimate relations. LÄS MER

 4. 4. En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919

  Författare :Jonas Harvard; Svenbjörn Kilander; Ragnar Björk; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish modern history; concepts of public opinion; [allmänna opinionen]; conceptual history; legitimacy; transformation of the public sphere; parliamentary debates; religious reform; constitutional reform; Press reform; Jürgen Habermas; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis analyses how 'public opinion' was conceptualised by Members of the Swedish Parliament (MPs) between 1848 and 1919. The source material consists of the printed minutes from parliamentary debates where issues such as religious freedom, constitutional reform and reform of the Press were discussed. LÄS MER

 5. 5. Svea folk i Babels land : Svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälft

  Författare :Carina Rönnqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish immigrants; cultural boundaries; ethnicity; nationalism; identity; Canadian immigration history; gender history; language shift; ethnic press; religion; secular societies; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light upon the construction of identity within the Swedish- Canadian immigrant group during the first half of the 20th century. The most important sources of ethnic and nationalistic influences this study scrutinizes are the homeland Sweden, Swedish-America, Scandinavian-Canada and the Canadian host society. LÄS MER