Former för liv och teater : Institutet för scenkonst och tyst kunnande

Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

Sammanfattning: Innehåller längre avsnitt om Ingemar Lindh, Etienne Decroux och Jerzy Grotowski

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.