Sökning: "Volunteering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Volunteering.

 1. 1. Work in voluntary welfare organizations A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sébastien Chartrand; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volunteering; work; voluntary organization; Sweden; employee; volunteer; organization; public sector; professionalization; folkrörelser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Since Sweden has one of the most comprehensive welfare states, the role of voluntary organizations active in the field of welfare is often neglected. The unique Swedish nonprofit sector is characterized by 1) the tradition of popular mass movements in which members are central and the real owners of the organization, 2) large membership and volunteering, but low employment levels, 3) dominance in the fields of culture and recreation, but the relative marginalization in welfare. LÄS MER

 2. 2. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kateryna Karhina; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. LÄS MER

 3. 3. Walking on the Pages of the Word of God : Self, Land, and Text Among Evangelical Volunteers in Jerusalem

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :ARON ENGBERG; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09-19]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agency; Anthropology of Christianity; Christian ZIonism; Evangelicalism; Identity; Israel; Language Ideology; Literalism; Materiality; Mediation; Narrative; Sacred Space; Volunteering;

  Sammanfattning : During the last thirty years, the Evangelical relationship with the State of Israel has drawn much academic and popular attention, particularly from historical, theological, and political perspectives. This dissertation engages with this literature but also complements it with an ethnographic account of the discursive practices of Evangelical Zionists through which, it is suggested, much of the religious significance of the contemporary state is being produced. LÄS MER

 4. 4. Om det ideella arbetets betydelse : – en studie om människors livsåskådningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan von Essen; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Volunteering; civil society; worldview; authenticity; identity; public sphere; citizenship; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : The point of departure for this dissertation is the question of how people perceive what it means to be a citizen. In Sweden, voluntary work is a widespread social phenomenon and studying what voluntary work means to people enables the study of an important form of citizenship in contemporary society. LÄS MER

 5. 5. A postmodern saint? - on motives for voluntarism

  Detta är en avhandling från Ulla Habermann, Kochsvej 19. 1812 Frederiksberg C. Denmark

  Författare :Ulla Habermann; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; integration and sustainability.; teorier om socialt arbete; identity; female care; narratives; altruism; Voluntarism; Sociala förändringar; motives; Sociologi; Sociology; Social changes; theory of social work;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utgångspunkten för denna avhandling är de många bekymmer som präglar vår tid - däribland också bekymret om frivillighetens framtid i ett postmodernt samhälle. Det är en paradox, när det å ena sidan hävdas att det moderna samhället är i kris, att den sociala gemenskaperna har brutit samman och att människor inte längre ställer upp, engagerar sig och hjälper varandra. LÄS MER