Sökning: "media theory"

Visar resultat 1 - 5 av 580 avhandlingar innehållade orden media theory.

 1. 1. Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Svensson; Peder Hård af Segerstad; Christian Fuchs; Mats Edenius; Forsman Michael; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; media; critique; criticism; media criticism; media accountability; critical social science; sociology of critique; critical theory; institutional theory; media ethics; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Media criticism is studied as a concept, as critical expression and as a force for social change. The concept of media criticism is developed in relation to different forms of critical practice, theory about criticism and critique and as a part of theories about media accountability. LÄS MER

 2. 2. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 3. 3. Enabling Media Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ingrid Forsler; Michael Forsman; Staffan Ericson; Geoffrey Bowker; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual arts education; teacher training; educational technology; Sweden; Estonia; infrastructures; cultural techniques; sociotechnical imaginaries; visual methods; infrastructural imagination; media literacy; infrastructure literacy; bildämnet; lärarutbildning; utbildningsteknologier; Sverige; Estland; infrastrukturer; kulturtekniker; sociotekniska föreställningar; visuella metoder; infrastrukturell föreställningsförmåga; mediekunnighet; infrastrukturlitteracitet; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores the media environments of visual arts education in Sweden and Estonia and how educators understand, negotiate and enable this infrastructure. Based on the notion that the ongoing digitalization of the educational system in these countries makes established practices appear, it further discusses how visual arts education as a school subject is shaped in relation to different technologies for image making and school administration. LÄS MER

 4. 4. Aesthetics of being together

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Stoffel Kuenen; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design; interaction design; design theory; aesthetics; aesthetics of being together; aesthetics of interaction; design practices; design research practice; research through design; practice based research; constructive design research; social media; technological mediation; social platforms; digital interactions; social interaction; group interaction; social dynamics; perceptual crossing; intersubjectivity; Aesthetics; estetik; design; design;

  Sammanfattning : Design deals with matters of aesthetics. Historically, aesthetics in industrial design refers to the designed artifact: aesthetics of objects. When designed artifacts include digital technologies, aesthetics in design refers to what happens between people and artifacts as well: aesthetics of interaction. LÄS MER

 5. 5. Digital Intimacies Doing Digital Media Differently

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helga Sadowski; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER