Sökning: "plasminogen"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade ordet plasminogen.

 1. 1. Plasminogen a novel inflammatory regulator that promotes wound healing

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yue Shen; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Plasminogen; inflammation; wound healing; diabetic wounds; tympanic membrane perforations; medicinsk biokemi; Medical Biochemistry;

  Sammanfattning : The plasminogen activator (PA) system has been shown to be intimately involved in wound healing. However, the role of this system in the initiation and resolution of inflammation during healing process remained to be determined. LÄS MER

 2. 2. Plasminogen a pleiotropic inflammatory regulator in radiation-induced wound formation and wound repair

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Mahsa Fallah; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The plasminogen activator (PA) system plays important roles in many physiological and pathological processes, including inflammation and wound healing. Plasmin, the central component of the PA system, is a broad-spectrum serine protease that is derived from its inactive precursor form, plasminogen. LÄS MER

 3. 3. Plasminogen and protein PAM: Interactions between streptococcal surface proteins and the human fibrinolytic system

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Kalmar County Hospital, 391 85 Kalmar, Sweden

  Författare :Annika Carlsson Wistedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; M protein; streptokinase; kringles; plasmin; Streptococcus pyogenes; plasminogen; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Streptococcus pyogenes, eller grupp A streptokocker, är en av de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna hos människan. De orsakar ofta relativt harmlösa och lättbehandlade ytliga infektioner i hals (halsfluss) och hud (svinkoppor) men kan också ge djupare och livshotande infektioner. LÄS MER

 4. 4. The roles of the plasminogen activator and matrix metalloproteinase systems in ovulation and corpus luteum formation

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Kalmar County Hospital, 391 85 Kalmar, Sweden

  Författare :Ida Bodén; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :ovary; ovulation; corpus luteum; plasminogen; PA; MMP; mouse;

  Sammanfattning : Proteases of the plasminogen activator (PA) and the matrix metalloproteinase (MMP) enzyme systems are expressed in the ovulatory follicle and in the developing corpus luteum (CL). However, the functional role of these extracellular degrading protease systems in the ovulatory and CL development processes remains elusive. LÄS MER

 5. 5. Regional fluxes of tissue plasminogen activator in porcine endotoxemia

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Kalmar County Hospital, 391 85 Kalmar, Sweden

  Författare :Annette Nyberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pig; endotoxin; tissue type plasminogen activator; plasminogen activator inhibitor; tumor necrosis factor ?;

  Sammanfattning : Formation of fibrin clots in the microcirculation during severe sepsis contributes to organ failure, frequently involving the lungs and the splanchnic organs. Tissue type plasminogen activator, tPA, is the key activator of intravascular fibrinolysis with plasminogen activator inhibitor type-1, PAI-1, as its main inhibitor. LÄS MER