Sökning: "Mikhail Bakhtin"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden Mikhail Bakhtin.

 1. 1. Jag hör röster överallt - Step by Step

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Andreas Gedin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mikhail Bakhtin; Michail Bachtin; curating; curator; exhibition; intertextuality; metalinguistics; carnival; dialog; essay; conceptual art; contemporary art; artistic research;

  Sammanfattning : I Hear Voices in Everything – Step by Step, is a practise-based dissertation in fine arts. It includes three art exhibitions, several independent art works and an essay. LÄS MER

 2. 2. En dröm i Lagarnas hus Ögonblicket, människan och det transcendenta. Studier i Stig Dagermans diktning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Rikard Apelgren; Kerstin Dahlbäck; Roland Lysell; Rikard Schönström; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stig Dagerman; the moment; spiritual experience; mysticism; Michael Riffaterre; Rudolf Otto; Mikhail Bakhtin; matrix; chronotope; the nineteen-forties; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The main aim of the dissertation is to examine the importance of the moment in relation to human experience and to the narrative in the writings of Stig Dagerman (1923-1954), primarily the novels Ormen (The Snake, 1945), De dömdas ö (The Island of the Doomed, 1946), Bränt barn (A Burnt Child, 1948), Bröllopsbesvär (Wedding Worries, 1949), the short stories "Den hängdes träd" (The Hanging Tree, 1945) and "De röda vagnarna" (The Red Wagons, 1946). The dissertation shows the moment as being of crucial importance by serving as the point of time for the fictional character’s critical experience. LÄS MER

 3. 3. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Martin Hellström; Bengt Erik Eriksson; Boel Westin; Maria Nikolajeva; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; konsumtion; förpackningar; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Tove Jansson; Maurice Sendak; Hergé; Andy Warhol; Roald Dahl; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 4. 4. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

  Författare :Martin Hellström; Bengt Erik Eriksson; Lars-Håkan Svensson; Boel Westin; Maria Nikolajeva; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; Barnlitteratur; konsumtion; förpackning; karneval; Zygmunt Bauman; Michail Bachtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Consuming work and managing employability: Studentsʼ work orientations and the process of contemporary job search

  Detta är en avhandling från Loughborough University

  Författare :Ekaterina Chertkovskaya; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bakhtin; Gramsci; graduates; job search; universities; corporations; consumption of work; employability;

  Sammanfattning : Unemployment and precarity have become key features of 21st century work. Employability is presented as a solution to these issues. Individuals are exhorted to manage their employability, in order to be able to exercise choice in the labour market. LÄS MER