Sökning: "Torsten Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Torsten Pettersson.

 1. 1. What’s in a Line? : Making Sovereignty through Border Policy

  Författare :Johanna Pettersson; Peter Strandbrink; Karin Borevi; Torsten Svensson; Jussi Laine; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; borders; sovereignty; border politics; international relations; border studies; Norway; centre-periphery relations; local border traffic permit; Russia; grenseboerbevis; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The role of borders as dividers between states and markers of territorial sovereignty is central to modern statehood. Whereas the voluntary opening of a state border could therefore appear puzzling, this thesis argues that state sovereignty can be manifested either when states allow borders to become more open or more closed. LÄS MER

 2. 2. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Torsten Pettersson; Birgitta Holm; Rikard Schönström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 3. 3. Hoppets lyrik : Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

  Författare :Jenny Björklund; Torsten Pettersson; Anna Williams; Annelie Bränström Öhman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Ella Hillbäck; Rut Hillarp; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Maria Wine; Elsa Grave; Erik Lindegren; Karl Vennberg; 1940s; poetry; lyrical modernism; gender; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is twofold: to call attention to three Swedish women poets of the 1940s and to change the image of the Swedish modernist movement of the 1940s as an era of pessimism. During the 1940s lyrical modernism had a definitive breakthrough in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Systemskifte : En studie av tröghet vid fyra brytpunkter inom svensk välfärdspolitik

  Författare :Per Borg; Ronny Pettersson; Torsten Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :path dependence; inertia; slowness; mental constructs; pension system; housing policy; welfare policy; institutional change; interest organizations; political entrepreneurs.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how slowness appeared when some decisions were made in the area of welfare policy and how this slowness was eliminated. The study focuses on major changes. It is argued that such changes follow another logic than small gradual adjustments. LÄS MER

 5. 5. Tre romantiska berättelser : Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater

  Författare :Leif Dahlberg; Torsten Pettersson; Anders Cullhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Dialogism; Genre Theory; Intertextuality; Literary Theory; Modern Swedish Literature; Modernism; Narratology; Paratextuality; Post-Modernism; Romanticism; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The dissertation explores the notion 'romantic story' as a literary device in three Swedish late modernist novels: Eyvind Johnson's Romantisk berättelse (1953) (Romantic Story) and Tidens gång. En romantisk berättelse (1955) (The Passage of Time. A Romantic Story), Lars Gustafsson's Poeten Brumbergs sista dagar och död. LÄS MER