Sökning: "literary canon"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden literary canon.

 1. 1. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sten-Olof Ullström; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER

 2. 2. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 3. 3. Hamlet the Sign : Russian Translations of Hamlet and Literary Canon Formation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Aleksei Semenenko; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages; Shakespeare; Hamlet; translation; literary canon formation; semiotics; canonicity; textuality; microcanon; genre; myth; sign;

  Sammanfattning : This work is an attempt to answer one simple question: What is Hamlet? Based on the material of Hamlet translations into Russian, the dissertation scrutinizes the problems of literary canon formation, translation and textuality proceeding in two parallel directions: the historical analysis of canon formation in translation and the conceptualization of Hamlet’s textuality. The methodological framework is defined in the context of Jurij Lotman’s semiotics of culture, which is invaluable for an understanding of the mechanisms of literary evolution, the theory of translation and literary canon formation. LÄS MER

 4. 4. Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Nordlund; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Selma Lagerlöf; literary history; literary establishment; literary tradition; historiography; ”Nittitalismen” the 1890s movement ; August Strindberg; Verner von Heidenstam; gender-oppression; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858–1940) is generally considered one of Sweden’s few world renowned and undisputed canonical novelists. Despite her fame and success, however, Selma Lagerlöf’s status as an important artist within the literary canon has always been problematic. LÄS MER

 5. 5. Den lekande Fröding : en författarskapsstudie

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Erik Zillén; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; canon.; play poetics; metacommunication; role play; pseudonym; quotation; intertextuality; literary theory; pun; language play; Play; occasional literature; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The dissertation examines the collected literary works of Gustaf Fröding (1860-1911), from which it unearths a vital, yet hitherto unrecognised dimension: Fröding at play. The opening chapter accounts for how the concept of play has been made use of in previous literary research and elaborates, by way of an inter-disciplinary transfer of concept and with Fröding's chalice poem "En pligt-dikt" as key text, a literary play model. LÄS MER