Sökning: "reading culture"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade orden reading culture.

 1. 1. The Making of a Reading Society Developing a Culture of Reading in Rwanda

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pierre Canisius Ruterana; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading culture; oral tradition; emergent literacy; Rwanda; students’ literacy experiences; responsibility for early literacy; children’s literature;

  Sammanfattning : Following a growing concern among education stakeholders about the lack of a reading culture and low literacy levels among Rwandans in general and university students in particular, the aim of this thesis is to increase the awareness of Rwandans about the development of a reading culture and early literacy. To achieve this aim, four studies with participants representing different experiences related to reading culture were performed. LÄS MER

 2. 2. Reading bones : Stone Age hunters and seals in the Baltic

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jan Storå; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Epiphyseal fusion; Harp seal; Marine mammals; Neolithic; Pitted Ware culture; Ringed seal; Seal hunting; Seasonality; Taphonomy; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This is a study of hunters and seals in the Stone Age in the Baltic. The ambition has been to develop and utilize methods for osteological analyses of archaeological seal bones. The main aims of the zooarchaeological analyses have been to study seal hunting strategies and the formation processes of the faunal remains. LÄS MER

 3. 3. Reading skills among students of Iimmigrant origin in Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ. i Sth., Inst. för internationell pedagogik

  Författare :Ulf Fredriksson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; students of immigrant origin; reading; bilingual reader; immigration; language; culture; mother tongue instruction; reading in the mother tongue; tests; Literacy; Immigrants; Läskunnighet; Invandrarungdomar; Sverige; Stockholm; Invandrare;

  Sammanfattning : I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. LÄS MER

 4. 4. Reading cultural encounter: literary text and intercultural pedagogy

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Greek; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Engelsk litteratur; English literature; English as a Foreign Language; Contact Zone; Third Space; othering; essentialism; non-essentialism; Intercultural pedagogy; Across the Barricades; Fruit of the Lemon; Curriculum; multiculturalism; culture; identity; difference;

  Sammanfattning : This dissertation combines aspects of educational research, theories of culture and literary analysis. The main line of argument is that the informed reading and discussion of literary texts that thematise cultural encounter will enhance the intercultural dimension of English as a Foreign Language (EFL) in Swedish Upper Secondary schools. LÄS MER

 5. 5. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Karin Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; community of readers; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading together; scaffolding in reading instruction;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER