Sökning: "historiography"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade ordet historiography.

 1. 1. Weeping for the res publica : Tears in Roman political culture

  Författare :Johan Vekselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Antikens Rom; Romersk historia; Romerska riket; Kejsare; Tårar; Sorg; Gråt; känslohistoria; känslostudier; känslodisciplinering; Känslor; Latinsk litteratur; Grekisk litteratur; Antiken; Dygder och Laster; Dygder; Retorik; Historieskrivning; Talekonst; CIcero; Seneca; Tacitus; Livius; Antikens Grekland; Klassisk grekiska; Den romerska republiken; Kejsartid; Latinsk historieskrivning; Grekisk historieskrivning; Antikens historia; Antikens kultur och samhällsiv; Begravningar; Rome; Ancient Rome; Late Republican Rome; late Republic; Historiography; history of emotions; Tears; Weeping; Mourning; Virtues; Virtus; Pity; Clementia; Pietas; Oratory; Rhetoric; Cicero; Tacitus; Livy; The Roman Empire; The Roman Emperor; Latin historiography; Greek historiography; Grief; Ancient History; Classics; Ancient Greece; Funerals;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Simon Larsson; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; research personality; expert review; peer-review; academic excellence; conceptual history; intellectual history; Nordic historiography; historiography; history of historiography; charismatic personality; Sweden;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the construction of norms of academic excellence in the Swedish discipline of history 1900-1945. The area of focus is the competition for professorial chairs in history. The legacy of the discipline viewed history as a holistic concept, binding together most humanistic disciplines. LÄS MER

 3. 3. Johannes Magnus and the Composition of Truth : Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Astrid Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johannes Magnus; Latin historiography; history; historiography; truth; tyrants; kings; Gothicism; Renaissance;

  Sammanfattning : Johannes Magnus (1488–1544) was the last Catholic archbishop of Uppsala to hold residence in Sweden. He was also a historian and wrote a work in Latin about Swedish history that was to gain an unparalleled importance. LÄS MER

 4. 4. The Legacy of the Jaguar Prophet : An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Bodil Liljefors Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Ballgame; Sacrifice; Mythology; Rituals; Books of Chilam Balam; Historiography; History; Prophecy; Maya; Religion; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många har fascinerats av det mystiska Mayafolket som byggde fantastiska städer med tempelpyramider, astronomiska observatorier och bollplaner djupt inne i djungeln i Guatemala och Mexiko. Vilka var de som utvecklade denna högkultur med hieroglyfer och avancerade kalendrar? Denna avhandling presenterar Mayaindianernas religion och historia. LÄS MER

 5. 5. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER