Sökning: "Nordisk kvinnolitteraturhistoria"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nordisk kvinnolitteraturhistoria.

  1. 1. Värv och verk Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Maria M. Berglund; Karlstads universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Literary historiography; Canon formation; Feminism; Archives; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : Nordisk kvinnolitteraturhistoria [The History of Nordic Women’s Literature; henceforth NKLH] is a history of literature published in five volumes 1993–1998. It was written with the overtly stated intention to change literary history on feminist grounds. LÄS MER