Sökning: "Jon Smidt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Jon Smidt.

 1. 1. Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige

  Författare :Katharina Andersson; Ria Heilä-Ylikallio; Åsa Morberg; Jon Smidt; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boys; text; writing; retell; narrative and descriptive texts; genre; National Test; pojkar; text; skriva; återberätta; narrativa och deskriptiva texter; skrivkompetens; genre; nationellt prov;

  Sammanfattning : 10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. LÄS MER

 2. 2. Vägar till ett akademiskt skriftspråk

  Författare :Sofia Ask; Jan Einarsson; Eva Östlund-Stjärnegårdh; Jon Smidt; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; teaching; learning; academic writing; discourse; interim text; changes of level; Swedish language; akademiskt skrivande; diskurs; interimtext; stadieövergång; didaktik; Scandinavian languages; Nordiska språk; Svenska språket med didaktisk inriktning; Swedish Didactics;

  Sammanfattning : Abstract Ask, S., 2007: Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Roads to academic written language). Acta Wexionensia nr 115/2007. LÄS MER

 3. 3. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Författare :Maria Ulfgard; Christina Sjöblad; Jon Smidt; Kerstin Munck; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; Literature; Litteraturvetenskap; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER