Sökning: "gender-oppression"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet gender-oppression.

  1. 1. Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

    Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

    Författare :Anna Nordlund; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Selma Lagerlöf; literary history; literary establishment; literary tradition; historiography; ”Nittitalismen” the 1890s movement ; August Strindberg; Verner von Heidenstam; gender-oppression; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858–1940) is generally considered one of Sweden’s few world renowned and undisputed canonical novelists. Despite her fame and success, however, Selma Lagerlöf’s status as an important artist within the literary canon has always been problematic. LÄS MER