Sökning: "Anna Nordenstam"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Anna Nordenstam.

 1. 1. Möten med dikten Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Sigvardsson; Anna Nordenstam; Lotta Bergman; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis was to increase the understanding of secondary students’ poetic literacies both inside and outside school. The study employed an overarching theoretical framework derived from New Literacy Studies in which poetry reading is understood as a social practice (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; Street, 2001). LÄS MER

 2. 2. Värv och verk Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria M. Berglund; Anna Nordenstam; Anna Nordlund; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Literary historiography; Canon formation; Feminism; Archives; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Nordisk kvinnolitteraturhistoria [The History of Nordic Women’s Literature; henceforth NKLH] is a history of literature published in five volumes 1993–1998. It was written with the overtly stated intention to change literary history on feminist grounds. LÄS MER

 3. 3. Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930 Beginnings. The Pioneering Women in Swedish Literary Historiography, from 1850 to 1930

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Anna Nordenstam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary historiography; literary field; gender; feminist criticism; sociology of literature; Tidskrift för hemmet; Sophie Adlersparre; Rosalie Olivecrona; Hilma Borelius; pioneer; turn of the twentieth century;

  Sammanfattning : The present thesis is on the subject of beginnings, when Swedish women first entered the literary field and began to write about literature and to address the gender perspective. The first phase began when Sophie Leijonhufvud (married name Adlersparre) and Rosalie Olivecrona established the journal Tidskrift för hemmet (The Journal of Domestic Life, 1859), one of the main Swedish women's fora for intellectual development and dissemination of literature. LÄS MER

 4. 4. Läsa, förstå, analysera En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 5. 5. Den didaktiska fiktionen Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lotta Paulin; Boel Westin; Anders Cullhed; Anna Nordenstam; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children s literature; history of children s literature; literature for children and young adults; role model; literary didactics; didactics; medieval children s literature; early modern children s literature; literary history; gender; dominance; subject position; empowering; concepts of childhood; childhood; exempla; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis investigates the construction of role models, more specifically literary didactics and constructions of subject positions, in literary works with exemplary stories in Swedish 1400–1750, from the perspective of literature for children and young adults.Childhood concepts, didactic concepts and subject positions presented to the reader are analyzed from the point of view of dominance and dissonance between different characters and messages. LÄS MER