Sökning: "spare time"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden spare time.

 1. 1. No Time to Talk! : Teachers' Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Elinor Schad; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job demands-resources model; organizational communication; organizational psychology; recovery; self-rated health; Sweden; teachers; time; well-being; WHO-5; krav och resurser; lärare; lärares arbetsmiljö; WHO-5 välbefinnande index; organisatorisk kommunikation; organisationspsykologi; Sverige; återhämtning; separation mellan arbete och fritid;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att utöka kunskapsbasen om hur grundskolelärare i Sverige kommunicerar och interagerar i sitt yrke och vilka arbetsrelaterade hälsoproblem de upplever. Avhandlingen bygger på två studier, vilka genererat tre artiklar. Papper I är baserat på resultat från en explorativ studie med fokusgruppsmetodik. LÄS MER

 2. 2. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 3. 3. Reliability and operating environment based spare parts planning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Behzad Ghodrati; Luleå tekniska universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : The required spare parts planning for a system/machine is an integral part of the product support strategy. The number of required spare parts can be effectively estimated on the basis of the product reliability characteristics. LÄS MER

 4. 4. Clinical application of intensity and energy modulated radiotherapy with photon and electron beams

  Detta är en avhandling från Umeå : Strålningsvetenskaper

  Författare :Xiangkui Mu; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Radiotherapy; IMXT; IMET; IMPT; proton beams; electron beams; treatment planning; cancer induction; side-effects; fraction time; intensity modulated radiotherapy; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Oncology; onkologi;

  Sammanfattning : In modern, advanced radiotherapy (e.g. intensity modulated photon radiotherapy, IMXT) the delivery time for each fraction becomes prolonged to 10-20 minutes compared with the conventional, commonly 2-5 minutes. The biological effect of this prolongation is not fully known. LÄS MER

 5. 5. Size Estimation of Real-Time Software Components - A System Perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Strålningsvetenskaper

  Författare :Kenneth Lind; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; COSMIC Function Points; software code size; Functional Size Measurement; software components; system architecture.;

  Sammanfattning : The demands and expectations on the system architectures of contemporary consumer products like cars are increasing for each product generation. New features using new sensors and actuators, with different variants on different markets, and that interact with other features, create additional complexity in the system. LÄS MER