Sökning: "Verner von Heidenstam"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Verner von Heidenstam.

 1. 1. Ryktbarhetens ansikte Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlantis bokförlag

  Författare :Andreas Nyblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Media history; sociology of literature; public discourse; celebrity culture; cultural production; Verner von Heidenstam; 19th century; 20th century; Sweden; Kulturhistorisk medieforskning; litteraturhistoria; litteratursociologi; kändisskap; celebritetskultur; mediebilder; reception; historiebruk; offentlig meningsproduktion; Verner von Heidenstam; sekelskiftet 1900; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ryktbarhetens ansikte behandlar en tidigare outforskad aspekt av svensk litteraturoch kulturhistoria: författaren som celebritet. Kändisskap är ingen senmodern företeelse kopplad till uppkomsten av medieformer som film eller television. LÄS MER

 2. 2. "Inifrån det svenska" : studier i Heidenstams roman Folke Filbyter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Gudmund Fröberg; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Heidenstam; Verner von; 1859-1940. Folke Filbyter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Minne, jag, 1800. Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerberg och Heidenstam

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Peter Henning; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 19th Century Swedish Literature; Atterbom; Autobiography; Diary; Elegy; Fin De Siècle; Geijer; Heidenstam; Memory; Modern Breakthrough; Mourning; Oblivion; Romanticism; Performativity; Self-Writing; Travel Writing; Widerberg;

  Sammanfattning : Both the idea of the self and the idea of memory went through significant changes in the 18th and 19th centuries – developments that in important ways were driven by, and showcased in, the different forms of autobiographical expression popular during this period. With the aim of studying the Swedish context in this regard, the thesis describes a number of typical situations and thematic structures characterizing the relationship between self and memory in four works of ‘self-writing’ from the 1800s: P. LÄS MER

 4. 4. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lennart Leopold; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Journalism; literary criticism; literary field 1880–1911; avantgarde; early Swedish working-class movement; anti-semitism; The Strindberg Feud; Pierre Bourdieu; Anna Branting; FredrikBöök; Vilhelm Ekelund; Ola Hansson; Verner von Heidenstam; Oscar Levertin; K. G. Ossian-Nilsson; August Strindberg; Carl David af Wirsén; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868–1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 5. 5. Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Nordlund; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Selma Lagerlöf; literary history; literary establishment; literary tradition; historiography; ”Nittitalismen” the 1890s movement ; August Strindberg; Verner von Heidenstam; gender-oppression; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858–1940) is generally considered one of Sweden’s few world renowned and undisputed canonical novelists. Despite her fame and success, however, Selma Lagerlöf’s status as an important artist within the literary canon has always been problematic. LÄS MER