Sökning: "Anna Nordlund"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Anna Nordlund.

 1. 1. Värv och verk Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria M. Berglund; Anna Nordenstam; Anna Nordlund; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Literary historiography; Canon formation; Feminism; Archives; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Nordisk kvinnolitteraturhistoria [The History of Nordic Women’s Literature; henceforth NKLH] is a history of literature published in five volumes 1993–1998. It was written with the overtly stated intention to change literary history on feminist grounds. LÄS MER

 2. 2. Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Nordlund; Claes Ahlund; Birgitta Holm; Johan Svedjedal; Christina Sjöblad; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Selma Lagerlöf; literary history; literary establishment; literary tradition; historiography; ”Nittitalismen” the 1890s movement ; August Strindberg; Verner von Heidenstam; gender-oppression; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858–1940) is generally considered one of Sweden’s few world renowned and undisputed canonical novelists. Despite her fame and success, however, Selma Lagerlöf’s status as an important artist within the literary canon has always been problematic. LÄS MER

 3. 3. Rape and Religion in English Renaissance Literature : A Topical Study of Four Texts by Shakespeare, Drayton, and Middleton

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Swärdh; Monica Fryckstedt; Michael Srigley; Marcus Nordlund; John Roe; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; William Shakespeare; Michael Drayton; Thomas Middleton; Robert Southwell; Titus Andronicus; The Rape of Lucrece; Matilda; The Ghost of Lucrece; complaint poetry; Reformation; Counter-Reformation; idolatry; iconoclasm; baroque; poery of tears; rape; rape legislation; Anne Bellamy; Richard Topcliffe; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study argues that Shakespeare’s Titus Andronicus (1594) and The Rape of Lucrece (1594), Michael Drayton’s Matilda (1594) and Thomas Middleton’s The Ghost of Lucrece (1600) are, in ways hitherto not realised, topically concerned with the religious controversies in the wake of the English Reformation. This concern is discussed on a general level of interest related to religious attitudes and practices significant at the time of writing, and on a specific level pertaining to events surrounding the capture of the Jesuit poet Robert Southwell in 1592, which included the rape or seduction of a Catholic woman. LÄS MER

 4. 4. Guldgruvan som försvann? En mediestudie av konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 2001-2006

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erik Lindenius; Christer Nordlund; Anna Olofsson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; UmanGenomics; Medicial Biobank Umeå; Umeå University; media-mediated controversy; local newspapers; national press; university records; rhetorics; arenas; accusations; metaphor; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : Between 2002 and 2006, an ongoing conflict surrounding Umeå-based biotech company UmanGenomics and the Medical Biobank at Umeå University played out in the media. The conflict involved researchers, business leaders, politicians, the university board, journalists and the general public. LÄS MER

 5. 5. Bilderboksstunden i förskolan Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER