Sökning: "literary history"

Visar resultat 1 - 5 av 247 avhandlingar innehållade orden literary history.

 1. 1. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Författare :Peter Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; London; Victorian London; streetlife; nineteenth century; urbanism; urban history; policing; police constable; performativity; everyday life; behaviour; interaction; traffic; dress; manners; class; crowd;

  Sammanfattning : This study examines the streetlife of London at the end of the nineteenth century from the perspective of behaviour and practice. In reaction to the large number of works on the Victorian city based on a study of literary sources, this thesis takes the approach of analysing social interaction in the street. LÄS MER

 2. 2. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Detta är en avhandling från Mark Davies, c/o Hist. Dept

  Författare :Mark Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Modern history up to circa 1800 ; 1700s 1800s; British Travel Literature; Sweden; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Sweden of the eighteenth and nineteenth centuries was visited and toured by a number of British author-travellers, whose subsequently published views of and on the country and its people are examined and presented in this thesis. Using as primary sources British-published monographs deriving, wholly or in part, from an experienced Sweden of c. LÄS MER

 3. 3. Den torgförda biologin. Studier i populärvetenskapens problem och tematik Biology in the agora. Studies on problems and themes in popular science

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Författare :Kaj Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; popular science; popular knowledge; popular biology; popularisation; Ludwik Fleck; history of science; history of biology; thought collective; thought style;

  Sammanfattning : The chief aim in this work is to demonstrate the fruitfulness of Ludwik Fleck’s philosophy of science for stimulating a number of new viewpoints in the study of popular science and popularisation from the vantage point of history of ideas and science. Taking its point of departure in the question, ”What is popular science?”, the present work articulates a comprehensive theoretical framework for addressing problems regarding the place of popular science and its multiple functions, as well as necessary preconditions needed for popularisation. LÄS MER

 4. 4. Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet Makt, diskurs och representation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Författare :Karin Granqvist; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sami History; Early Modern History; Cultural Meeting; Sami Culture; Sami; Representation; Discourse; Power; The Other; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of the cultural meeting between the Church and the Crown on the one hand, and the Sami community on the other, in a lappmark in the north of Sweden during the seventeenth century.The authorities viewed and acted towards the Sami from the standpoint of their normative system, incorporating the political/ideological discourse that existed at this time. LÄS MER

 5. 5. Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Emma Hilborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När vi tänker på skönlitteraturen får den gärna en drömmande klang som för tankarna till främmande platser långt borta från vardagen. Samtidigt kan skönlitteraturen måla upp slående bilder av världen och övertygande sätta in politiska och kulturella frågor i ett större meningsfullt sammanhang. LÄS MER