Sökning: "lars johanson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden lars johanson.

 1. 1. Modality in Kazakh as spoken in China

  Författare :Aynur Abish; Eva Agnes Csato Johanson; Lars Johanson; László Károly; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Turkic languages; Kazakh; modality; Turkiska språk; Turkic languages;

  Sammanfattning : This is a comprehensive study on expressions of modality in one of the largest Turkic languages, Kazakh, as it is spoken in China. Kazakh is the official language of the Republic of Kazakhstan and is furthermore spoken by about one and a half million people in China in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and in Aksai Kazakh Autonomous County in Gansu Province. LÄS MER

 2. 2. A Halich Karaim Bible Translation

  Författare :Zsuzsanna Olach; Éva Ágnes Csató Johanson; Lars Johanson; Mats Eskhult; Marcel Erdal; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Karaim; Halich Karaim; Bible Translation; Code Copying; Turkiska språk; Turkic languages;

  Sammanfattning : This dissertation is a corpus-based analysis of a translation of the Hebrew Bible into Halich Karaim, a Kipchak Turkic variety previously spoken in the present-day Ukraine. The corpus analysed in the thesis comprises sixty selected pages of a 596 page manuscript written in the Hebrew alphabet. LÄS MER

 3. 3. Dressed for success : designing and managing regional strategic networks

  Författare :Edith Andresen; Lars Hallén; Martin Johanson; Lars Silver; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER

 4. 4. Aspekt im Türkischen : Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkischen Aspektsystems

  Författare :Lars Johanson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nonresponse issues when analysing business survey data

  Författare :Åsa Grek; Mark Dougherty; Martin Johanson; Fredrik Hartwig; Lars Hultkrantz; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Data issues due to nonresponse or missing data arises often in company surveys or in firm data. Missing data and nonresponse causes bias. Another problem that causes bias is omitted variables. Accordingly, it will lead to wrong conclusions. LÄS MER