Sökning: "navets uppgifter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden navets uppgifter.

  1. 1. Dressed for success : designing and managing regional strategic networks

    Författare :Edith Andresen; Lars Hallén; Martin Johanson; Lars Silver; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; Business studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER