Sökning: "aktörer"

Visar resultat 1 - 5 av 557 avhandlingar innehållade ordet aktörer.

 1. 1. Logistikens aktörer

  Författare :John Lindgren; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I sökandet efter delaktighet. Praktik, aktörer och kulturmiljöarbete

  Författare :Malin Weijmer; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :kulturmiljöarbete; delaktighet; aktörer; policyimplementering; praktik; kulturarv; anspråk;

  Sammanfattning : This dissertation concerns national heritage management as it is performed as an established institutional practice and a politically defined engagement. Since the late 1990´s an overarching political objective has been to ensure “everyone’s participation in heritage and heritage management” (Gov. bill 1997/98:114, 2012/13:96). LÄS MER

 3. 3. Apparater, aktiviteter och aktörer : Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Författare :Helena Karresand; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Patrik Rohdin; Margrethe Aune; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 4. 4. From family language practices to family language policies : Children as socializing agents

  Författare :Mina Kheirkhah; Asta Cekaite; Helena Bani-Shoraka; Elizabeth Lanza; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Family language policy; multilingualism; language socialization; Familj språkpolicy; flerspråkighet; språk socialisation;

  Sammanfattning : combining approaches to family language policy with a language socialization approach, the present thesis examines family interoctions in five bi/multilingual lronian families in Sweden. The foci of the thesis have emerged from viewing and analyzing video-recordings of the families' everyday interactions, interviews and observations conducted during two phases of fieldwork. LÄS MER

 5. 5. Networks and Nodes : The Practices of Local Learning Centres

  Författare :Ulrik Lögdlund; Madeleine Abrandt Dahlgren; Staffan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Learning Centres; adult education; videoconference; actor-networks; actors; networks; Lärcentra; vuxenutbildning; videokonferens aktörsnätverk; aktörer; nätverk; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the practice of local learning centres in Sweden. The aim is to describe and to establish an understanding of relations and the actor-networks that surround the practice. The thesis is based on four different studies. LÄS MER