Sökning: "kommunikationsstrategi"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet kommunikationsstrategi.

 1. 1. Dressed for success designing and managing regional strategic networks

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Edith Andresen; Lars Hallén; Martin Johanson; Lars Silver; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER

 2. 2. Growth intentions and communicative practices : Strategic entrepreneurship in business development

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Business Press

  Författare :Pia Ulvenblad; Åsa Lindholm-Dahlstrand; Lars Bengtsson; Anders W Johansson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the “will and skill” of individuals who take part in activities of running a business. The aspect of “will” is studied in terms of growth intentions and the aspect of “skill” is studied in terms of communicative practices. LÄS MER

 3. 3. Growth Intentions and Communicative Practices - Strategic Entrepreneurship in Business Development

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Pia Ulvenblad; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communicative practice; communication strategy; growth intention; strategic entrepreneurship; Growth;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the “will and skill” of individuals who take part in activities of running a business. The aspect of “will” is studied in terms of growth intentions and the aspect of “skill” is studied in terms of communicative practices. LÄS MER