Sökning: "engagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 176 avhandlingar innehållade ordet engagemang.

 1. 1. Möten där vi blir sedda : en studie om elevers engagemang i skolan

  Författare :Helena Andersson; Mats Trondman; Susan Tetler; Mona Holmqvist; Mona Holmqvist Olander; mats Trondman; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Delaktighet; gemenskapande praktiker; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; engagemang; grundskolan; inflytande; Engagemang; delaktighet;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 2. 2. Engagemang och styrning : Om relationen individ-organisation i preklinisk läkemedelsutveckling

  Författare :Magnus Vik; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmaceutical development; researchers; organizational commitment; organizationa citizenship behavior; management control; coordination; cooperation; clans; pacing.;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation deals with organizational commitment and control in preclinical pharmaceutical development. The study is based on interviews with 47 individuals. LÄS MER

 3. 3. Social capital in healthcare : A resource for sustainable engagement in organizational improvement work

  Författare :Marcus Strömgren; Lotta Dellve; Andrea Eriksson; David Bergman; Henna Hasson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; social capital; engagement; leadership; sustainability; Sjukvård; socialt kapital; engagemang; ledarskap; hållbarhet; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Social capital, work engagement, working conditions, and leadership are concepts that have been studied previously, but there is lack of knowledge about what processes promote sustainable organizational improvement work in hospitals, and specifically, what leads healthcare professionals to engage in clinical developments.The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how social capital and engagement contribute to sustainable organizational improvement work in hospitals and how social capital and engagement are created during organizational improvement work. LÄS MER

 4. 4. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 5. 5. Affärsrelationer på den svenska elmarknaden

  Författare :Lennart Haglund; Cecilia Lindh; Sabine Gebert Persson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elhandel; affärsrelation; industri; förtroende; engagemang; anpassning; ömsesidigt beroende; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : I början av 90-talet avreglerades elmarknaden i ett försök att skapa konkurrens och därigenom större valfrihet och bättre priser för användarna. Sedan dess har många nya företag som säljer elektricitet (elhandelsbolag) etablerats, och på dagens elmarknad erbjuds dessutom ett stort utbud av tjänster. LÄS MER