Sökning: "engagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade ordet engagemang.

 1. 1. Möten där vi blir sedda : : en studie om elevers engagemang i skolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Helena Andersson; Malmö University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Delaktighet; gemenskapande praktiker; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; engagemang; grundskolan; inflytande; Engagemang; delaktighet;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 2. 2. Engagemang och styrning : Om relationen individ-organisation i preklinisk läkemedelsutveckling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Vik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmaceutical development; researchers; organizational commitment; organizationa citizenship behavior; management control; coordination; cooperation; clans; pacing.;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation deals with organizational commitment and control in preclinical pharmaceutical development. The study is based on interviews with 47 individuals. LÄS MER

 3. 3. Social capital in healthcare A resource for sustainable engagement in organizational improvement work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Strömgren; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; social capital; engagement; leadership; sustainability; Sjukvård; socialt kapital; engagemang; ledarskap; hållbarhet; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Social capital, work engagement, working conditions, and leadership are concepts that have been studied previously, but there is lack of knowledge about what processes promote sustainable organizational improvement work in hospitals, and specifically, what leads healthcare professionals to engage in clinical developments.The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how social capital and engagement contribute to sustainable organizational improvement work in hospitals and how social capital and engagement are created during organizational improvement work. LÄS MER

 4. 4. Time Together a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care : patient and staff perspectives

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jenny Molin; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; engagement; everyday life; experiences; grounded theory; interaction; interprofessional teams; intervention; mental health nursing; ordinary relationships; psychiatric inpatient care; patient perspectives; single system experimental design; qualitative content analysis; engagemang; grounded theory; interaktion; interprofessionella team; intervention; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; psykiatrisk heldygnsvård; psykiatrisk omvårdnad; single system experimental design; Tid Tillsammans; upplevelser; vardagliga relationer; vardagsliv; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Patient and staff descriptions of everyday life in psychiatric inpatient care are consistent, revealing a challenging environment with over-reliance on medication and, power imbalances. Patients and staff ask for the opportunity to develop relationships; however, the literature on nursing interventions targeting these issues is sparse. LÄS MER

 5. 5. Dressed for success designing and managing regional strategic networks

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Edith Andresen; Mittuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER