Sökning: "Lars Silver"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Lars Silver.

 1. 1. Dressed for success : designing and managing regional strategic networks

  Författare :Edith Andresen; Lars Hallén; Martin Johanson; Lars Silver; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER

 2. 2. Credit risk assessment in different contexts : The influence of local networks for bank financing of SMEs

  Författare :Lars Silver; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Credit risk assessments; Local networks; Bank financing; SMEs; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The Swedish banking crisis a decade ago was ultimately caused by the banks' failure in their assessments of the credit-risk of firms. Since then, Swedish banks have tried different organizational structures in order to safeguard the lending process. LÄS MER

 3. 3. Efficient Winter Road Maintenance : A Study of Technical and Contractual Issues

  Författare :Adel Abdi; Hans Lind; Björn Birgisson; Lars Silver; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; climate; road climate and weather; road surface roughness; road friction; winter tyre; winter maintenance tools; RWIS; weather station; winter maintenance; contract type; road maintenance contract; winter maintenance contract; partnering; strategic alliance; public procurement; tender; incentives; bundling services; payment mechanism; remuneration models; Byggvetenskap; Civil and Architectural Engineering;

  Sammanfattning : Since ancient times, roads have tied people and cultures together. Roads have been createdwith the aim of facilitating trade and cultural exchange among different regions in the world. LÄS MER

 4. 4. Affärssystemsprojekt : konsekvenser av att vara sluten eller öppen för förändringar

  Författare :Annika Andersson; Lars Silver; Tomas Blomquist; Yvonne von Friedrichs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ERP-projects; open; closed; change; Affärssystemsprojekt; öppen; sluten; förändring; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Affärssystemsprojekt är en väsentlig företeelse i organisationer. Allt ifrån små till större nationella och internationella företag har ett affärssystem som stöd för sina affärsprocesser. LÄS MER

 5. 5. What small firms want : Exploring the antecedents of small firm advisory satisfaction

  Författare :Nicolaus Lundahl; Lars Silver; Martin Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER