Sökning: "aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 449 avhandlingar innehållade ordet aktiviteter.

 1. 1. Promoting Democracy : Sweden and the democratisation process in Macedonia

  Författare :Rickard Mikaelsson; Per Jansson; Joakim Ekman; Anders Uhlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy promotion; democracy assistance; democracy; role theory; democratisation; Sweden; Macedonia; development cooperation; foreign policy; Demokratifrämjande aktiviteter; demokratibistånd; demokrati; demokratisering; roll teori; Sverige; Makedonien; bistånd; utrikespolitik; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to an increased understanding of democracy promotion. Empirically, the study focuses on the multi-faced democratisation process in Macedonia; the official Swedish policy for democracy promotion; and actual Swedish attempts to promote democracy in Macedonia in the period 2000–2006. LÄS MER

 2. 2. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 3. 3. Simuleringens situerade aktiviteter : Förutsättningar för lärande i polisutbildning

  Författare :David Sjöberg; Tor Söderström; Hans Rystedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; simulation; police; police education; vocational education; learning; scenario training; simulation pedagogy; professional knowing; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is about simulations in professional education and what they mean for developing professional knowing. When educating new police officers, using simulations is an integral part of the educational program. A starting point for the studies in this thesis was that not only the scenario but also the preparation and the debriefing, i.e. LÄS MER

 4. 4. Apparater, aktiviteter och aktörer : Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Författare :Helena Karresand; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Patrik Rohdin; Margrethe Aune; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 5. 5. Organisering av utvecklingsprojekt : praktik, dynamik och gränssnitt

  Författare :Thommie Burström; Nils Wåhlin; Jessica Eriksson; Mikael Wickelgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gränser; organisering; praktik; dynamik; gränsiterationer; gränsöverskridande aktörer; aktiviteter; objekt; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att besvara frågan hur gränser organiseras när flera olika organisationer samverkar för att skapa nya teknologiska innovationer.  Syftet med denna studie är att ur ett praktikorienterat perspektiv skapa en förståelse för hur intra- och interorganisatoriska gränser organiseras vid tidiga utvecklingsprojekt inom lastbilsindustrin. LÄS MER