Sökning: "RSNs"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet RSNs.

 1. 1. Dressed for success : designing and managing regional strategic networks

  Författare :Edith Andresen; Lars Hallén; Martin Johanson; Lars Silver; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. LÄS MER

 2. 2. Geographical Proximity Effects and Regional Strategic Networks

  Författare :Heléne Lundberg; Martin Johanson; Jan-Åke Törnroos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Network; Regional development; Regional Strategic Networks; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on regional strategic networks (RSNs). RSNs are used as a tool for regional development with a view to strengthening regional relationship-development and networking by forming regional groups of actors. The thesis aims to clarify the nature of RSNs and the value of geographical proximity in both theoretical and practical terms. LÄS MER

 3. 3. Signs for Developing Reading : Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Författare :Emil Holmer; Mikael Heimann; Mary Rudner; Ruth Campbell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER