Sökning: "Karaim"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Karaim.

  1. 1. A Halich Karaim Bible Translation

    Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Linguistics and Philology

    Författare :Zsuzsanna Olach; Éva Ágnes Csató Johanson; Lars Johanson; Mats Eskhult; Marcel Erdal; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Karaim; Halich Karaim; Bible Translation; Code Copying; Turkiska språk; Turkic languages;

    Sammanfattning : This dissertation is a corpus-based analysis of a translation of the Hebrew Bible into Halich Karaim, a Kipchak Turkic variety previously spoken in the present-day Ukraine. The corpus analysed in the thesis comprises sixty selected pages of a 596 page manuscript written in the Hebrew alphabet. LÄS MER