Sökning: "utvecklingsstörning umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden utvecklingsstörning umeå.

 1. 1. Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Helena Antonsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiska begränsningsåtgärder; interaktion; intervention; kommunikation; mixed methods; utmanande beteende; utvecklingsstörning; web-baserad utbildning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter och har därför behov av att utveckla olika sätt att kommunicera för att kunna förstå andra och göra sig förstådda. Svårigheter i kommunikationen påverkar interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare. LÄS MER

 2. 2. Teater och utvecklingsstörning En studie av Ållateatern

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lennart Sauer; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Intellectual disabilities; Theatre; Social care; Deviance Normality; Ambivalence; Disability culture; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation is an inductive, qualitative study of a theatre programme with persons with intellectual disabilities. The aims of the dissertation were: • to explore the experiences had by the actors as expressed through their descriptions, images and narratives, • to explore the context in which these descriptions, images and narratives take place and, • to conceptualise the experiences had by the actors. LÄS MER

 3. 3. Mellan konst och terapi Om teater för personer med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jens Ineland; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disabilities; theatre; organisational fields; institutional logics; art therapy; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In this dissertation, a qualitative research project has been conducted focusing on two theatres for persons with intellectual disabilities. The aim of the dissertation was to analyze the ideological tension between artistic practises and the institutional setting in which they are arranged. LÄS MER

 4. 4. Jag vill också vara en ängel : Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Linda Vikdahl; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religionspsykologi; religionspsykologi; Participation; symbolic interactionism; intellectual disability; Church; Other research area; Annat forskningsområde; participation; kyrka; delaktighet; symbolisk interaktionism; utvecklingsstörning; kyrka;

  Sammanfattning : The aim of this PhD dissertation is to study experiences of participation among persons with intellectual disability in the Church of Sweden. The study seeks to identify social processes which are significant in the formulation of experiences. LÄS MER

 5. 5. Våld - utmaning och utmattning vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Mats Lundström; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; experience; learning disabilities; caregivers; personality; self-esteem; emotional reactions; strain; violence; work climate; arbetsklimat; gruppbostäder; känslomässiga reaktioner; personlighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRACTThis thesis aims to explore the prevalence of violence towards caregivers working in group home for people with learning disabilities, as well as the influence of work climate and personality on the caregivers’ experiences of strain and exposure to violence. The thesis comprises four studies conducted among caregivers working in group homes for people with learning disabilities in one urban district in Sweden. LÄS MER