Sökning: "interprofessionellt samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden interprofessionellt samarbete.

 1. 1. Samarbete genom samtal En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Lundgren; Per Linell; Viveka Adelswärd; Åsa Mäkitalo; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Communication; discourse analysis; conversation analysis; professional discourse; team; teamwork; multiprofessional collaboration; interprofessional collaboration; rehabilitation; pain; kommunikation; samtalsanalys; diskursanalys; kommunikationsetnografi; verksamhetsanalys; team; teamarbete; multiprofessionellt samarbete; interprofessionellt samarbete; rehabilitering; smärta; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates team talk and team collaboration from a dialogical perspec­tive, and is based on video recordings of 15 multi­professional team conferences involving a pain rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of fieldwork at the clinic. LÄS MER

 2. 2. Interprofessionella team i vården En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Susanne Kvarnström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health professions; interprofessional; interprofessional learning; teamwork; Keywords: collaboration; critical incident technique; discourse analysis; critical incident-teknik; diskursanalys; hälsoprofessioner; interprofessionell; interprofessionellt lärande; samarbete; teamarbete; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin;

  Sammanfattning : There are great expectations that collaboration among professions and various sectors will further develop health care and thus lead to improved public health. In the World Health Organization’s declaration “Health 21” the designated goal for health professions in the member nations in Europe by the year 2010 is to have developed health promotional competence, including teamwork and cooperation based on mutual respect for the expertise of various professions. LÄS MER

 3. 3. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Tuija Viking; Högskolan Väst.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER

 4. 4. Clinical Pathway Implementation and Teamwork in Swedish Intensive Care Challenges in Evidence-Based Practice and Interprofessional Collaboration

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petronella Bjurling-Sjöberg; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Desicion support; Standardized care plans; Research utilization; Organisation; Caring sciences; Beslutstöd; Vårdplanering; Organisation; Forskningsanvändning; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Suboptimal quality of care is an evident issue in current healthcare services. Clinical pathways (CPs) have the potential to facilitate evidence-based practice and interprofessional teamwork, and thereby improve patient safety and quality of care. LÄS MER

 5. 5. Professional Pride and Prejudice Negotiating leadership in an era of interprofession-based organizing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Erika Lokatt; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; profession; interprofession-based organizing; negotiated order; discourse; power base; subject position; space of action; organizational humor; leadership culture; healthcare; ledarskap; profession; interprofessionsbaserad organisering; förhandlad ordning; diskurs; maktbas; subjektsposition; handlingsutrymme; organisatorisk humor; ledarskapskultur; sjukvård; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Leadership has always played a peculiar role in the context of profession-based operations. Within bureaucratic yet decentralized organizational configurations – where conventional notions of labor management fall short in explaining executive functions – distributions of authority and influence have historically been inherent in strong hierarchies and meritocracies. LÄS MER