Sökning: "Madeleine Abrandt Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Madeleine Abrandt Dahlgren.

 1. 1. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER

 2. 2. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. The theoretical frame of reference comprises a situated and social learning theory and a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. An investigation of practitioners' and students' conceptions of accounting work

  Författare :Samantha Sin; Lars-Ove Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Anna Reid; Alan Jones; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Accounting profession; accounting higher education; conceptions of accounting work; professional ethics; generic skills; learning trajectory; Redovisningsprofession; redovisning högre utbildning; uppfattningar av redovisningsarbete; professionell etik; generiska färdigheter; lärandebanor; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis aims at exploring conceptions heJd of accounting work by students and practitioners. The findings are useful for informing accounting education and the cmTiculum and thus enhance accounting graduate readiness for work. LÄS MER

 4. 4. Learning physiotherapy : the impact of formal education and professional experience

  Författare :Madeleine Abrandt Dahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physiotherapy; problem-based learning; formal education; professional experience; discourse; basic concepts; qualitative analysis; phenomenography; conceptions; contextual analysis;

  Sammanfattning : The aim is to describe and analyse physiotherapeutic learning through formal education and professional experience. The investigation focuses on the students' ways of experiencing the concepts of Health, Movement, Function and Interaction. LÄS MER

 5. 5. Portraits of PBL : A cross-faculty comparison of student's experiences

  Författare :Madeleine Abrandt Dahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aims of the present investigation were to describe and analyse aspects of students' experiences of PBL within three different academic contexts, computer engineering, psychology and physiotherapy. The idea of PBL as an educational approach comprises certain key features that are described in the literature as general and important for student learning. LÄS MER