Sökning: "genealogi."

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet genealogi..

 1. 1. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sara Edenheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; statliga utredningar; genealogi; homosexualitet; intersexualism; abjekt; interpellation; ressentiment; heterosexuality; homosexuality; transsexualism; equal rights; liberalism; abjection; moralism; genealogy; Gender studies; Genusvetenskap; Legal history; Rättshistoria; Theory of history; Contemporary history since 1914 ; Historieteori; gender; desire; Nutidshistoria från 1914 ; Human rights; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en analys av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och deras definition och hantering av homosexualitet, intersexualism och transsexualism under 1900-talet (1935-2001). Frågor som berör den juridiska definitionen av ett mänskligt subjekt, mänskligt begär och den mänskliga kroppen är centrala för dessa utredningar och därför ligger fokus i avhandlingen på hur dessa definitioner reproduceras och förändras. LÄS MER

 2. 2. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 3. 3. Malaria urbana : Om Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Rebecka Lennartsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Prostitution; Stockholm; sexuality; gender history; modernity; constructivism; genealogy; discourse; city planning; regulation; power; discipline; gaze; movement; urban disorder; resistance; Etnologi; sexualitet; genushistoria; modernitet; konstruktivism; genealogi; diskurs; stadsplanering; makt; disciplin; rörelse; betraktande; urban oordning; motmakt; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation deals with regulated prostitution in Stockholm around 1900. The regulation forced women who were regarded as loose to submit to medical examinations twice a weak, and to obey a separate set of rules. The prinicipal and outspoken purpose of this regulation was to restrain the spread of contagious venereal diseases. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Detta är en avhandling från Studies in Education, Uppsala

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER

 5. 5. Rektors pedagogiska ledarskap en kritisk policyanalys

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Katarina Ståhlkrantz; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER