Sökning: "Karin Salomonsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Karin Salomonsson.

 1. 1. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 2. 2. Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete

  Författare :Karin Salomonsson; Institutionen för kulturvetenskaper; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doing the discoursing ; Cultural anthropology; Gender-performances; the State; Social welfare; Modernity; Cultural meanings; History as narrative; Professional identity; Cultural construction; Social work; etnologi; ethnology; Kulturantropologi; Space Place;

  Sammanfattning : The theme of this dissertation is how changing claims as to what is proper and true social work have been formulated and staged in the twentieth century. From the perspective of cultural analysis I seek to discuss how social work has been formed and changed over a century. LÄS MER

 3. 3. I mänsklighetens namn : En etnologisk studie av ett svenskt biståndsprojekt i Rumänien

  Författare :Agnes Ers; Mats Lindqvist; Karin Salomonsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; humanizing processes; normality; development aid; NGO; Romania; Europe; children; orphanages; disability; postcolonial theory; poststructuralist theory; gift exchange; deserving-undeserving poor; gender construction; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of observations among, and interviews with, Romanian and Swedish employees at a Swedish development aid project in Romania. The aim has been to study the categories of ‘humanity’: how the notions of the ‘human(e)’ and the ‘inhuman(e)’ were created in the context of the project. LÄS MER

 4. 4. Malaria urbana : Om Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900

  Författare :Rebecka Lennartsson; Karin Salomonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Prostitution; Stockholm; sexuality; gender history; modernity; constructivism; genealogy; discourse; city planning; regulation; power; discipline; gaze; movement; urban disorder; resistance; Etnologi; sexualitet; genushistoria; modernitet; konstruktivism; genealogi; diskurs; stadsplanering; makt; disciplin; rörelse; betraktande; urban oordning; motmakt; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation deals with regulated prostitution in Stockholm around 1900. The regulation forced women who were regarded as loose to submit to medical examinations twice a weak, and to obey a separate set of rules. The prinicipal and outspoken purpose of this regulation was to restrain the spread of contagious venereal diseases. LÄS MER